....


File:Rose thorns2.JPG
तिमीलाई लाग्न सक्छ,
कति सजिलो हुन्छ,
बिर्सन!
कसैलाई,

म त भन्छु,
काँडाहरू भएपनि होउन् 
यी यादहरू...

चस्स घोचिरहुन्,
घोचिरहुन्,

मैले खोजिरहेका आँखाहरू,
मलाई खोजिरहने आँखाहरू,

कतै पुन: देखिने
आशमा,
सानो रोशनीको 
चाहमा,

रहिरहूँ,
रहि रहूँँ,

म भन्छु,
रत्तिभर पनि
सजिलो हुन्न!
बिर्सन...
कसैलाई ।


बढी पढिएका सामग्रीहरुः

About Me

My photo
Learner, Loves/Learns agronomy, remote sensing, gis, other interests in writing poetry, learning languages, literature, learning the guitar, (+ve person)