. . .

मलाई मुस्कुराउनु फुुर्सद कहाँ छ,

मलाई बादल उडिरहेको हेर्न भ्याउनु छैन ।

म चन्द्रमाको चमकमा भुुलिरहेको हुदिँन ।

म आजकल आफैँ भित्र आफ्नो शब्द खोज्छु ।

म आफैँसित प्रेममा छु आजकल ।
आफैं भित्र ठुुुुलो महलको भवन भित्र ठुुुुलो तपस्यामै छु आजकल,

अरुका आँखा बाट आफैँलाई हेर्दा,

अनि आफ्नै आँखाबाट आफैँलाई हेर्दाधेेेेरेै फरक पाएँ,

मलाई मुस्कान अनुहारमा ल्याउनु छैन ।

म आफैँ भित्र प्रेममा छु आजकल ।

मलाई अरुको बोली सुन्न फुुुुर्सद कहाँ छ?

बढी पढिएका सामग्रीहरुः

About Me

My photo
Learner, Loves/Learns agronomy, remote sensing, gis, other interests in writing poetry, learning languages, literature, learning the guitar, (+ve person)